- Komerční sdělení -aktualne

Před násilím na internetu nejsou v bezpečí ženy i děti

Martin Harvan 09.12.2020 13:00 facebook, sociální síť, like, chat, … Foto: Shutterstock
Nejběžnější místa, kde se takový obsah šíří jsou sociální média, jako Facebook, Instagram, snapchat či Tik Tok.
Jak definujeme sexuální násilí prostřednictvím technologií?
Elektronické sexuální násilí můžeme definovat jako formu násilí, která zahrnuje odesílání a sdílení obsahu sexuální povahy s cílem jinou osobu sexuálně obtěžovat nebo uspokojit vlastní sexuální potřeby. Jde o zneužití moderních technologií na agresi, stejně jako při kyberšikaně, pouze při elektronickém sexuálním násilí agresor útočí sexuálním obsahem. Stud, který oběť pociťuje může být účinným prostředkem vydírání nebo donucení oběti.

Zvláštní kategorií elektronického sexuálního násilí je tzv. elektronický grooming. O čem při něm jde?
Při tzv. elektronickém groomingu se dospělý spojuje s dítětem a seznamuje se s ním s úmyslem sexuálního zneužívání. Je to postupný proces utváření si cesty k dítěti, který zahrnuje spojení se v online prostoru a získání důvěry. Součástí je přesvědčení dítěte, že je třeba utajit kontakt, protože sexuální predátor chce pokračovat v sexuálním zneužívání v reálném životě a utajení ho ochraňuje před odhalením. Na rozdíl od groomingu, při tzv. sexting agresorovi nejde o fyzické setkání. Odesíláním provokativních a / nebo sexuálních obrázků, zpráv a videomateriálů uspokojuje svou sexuální představivost. V praxi je ale potřeba zasáhnout v obou případech čím dříve, protože nevíme předem odhadnout úmysl pachatele.

V čem se odlišuje tento druh násilí oproti jiným druhům násilí?
V následcích nebo příčinách se zásadně neliší. Agresor si přisvojuje moc nad obětí a zneužívá ji na to, aby ji ponižoval, zraňoval nebo k něčemu nutil. Příčinou i tohoto násilí je zneužití moci, hoc i domnělé, a cílem je kontrola nad pocity a chováním oběti. Následky se také v mnohém mohou shodovat s následky psychického násilí. Oběti prožívají stres, úzkost a dlouhodobá traumatizace u nich může vést k vyvolání onemocnění.

Co může agresor takto dosáhnout?
Vedle svém uspokojeni z moci nad obětí může agresor elektronickým sexuálním násilím i dosáhnout, že se oběť vystaví fyzickému nebo sexuálnímu násilí, například pokud ji donutí k osobnímu setkání, protože její slíbí, že po něm s útoky přestane nebo ji jinak manipuluje k osobnímu setkání. I při jiných formách násilí ženy pociťují hanbu a ponížení. Skutečnost, že agresor zneužívá intimní projevy oběti (například sdílí její choulostivé fotografie) nebo útok směřuje vůči jejím intimním stránkám (například zasílá pornografický obsah) jí ale může ještě více komplikovat možnosti svěřit se a bránit se.

Jde specificky o druh násilí, jehož obětí jsou ženy nebo jsou i případy, kdy jsou oběťmi muži?
Nevím o výzkumu, který by nám hovořil o situaci na Slovensku. Španělský výzkum z roku 2018, který se zaměřoval na zkušenosti mladých lidí například ukázal, že zatímco zkušenost chlapců a dívek s kyberšikanou se nelišila, dívky měli třikrát více zkušeností s násilím při online randění a s elektronickým groomingu jako chlapci. Rozdíl mezi zkušeností chlapců a dívek ale nebyl zaznamenán v míře sexting.

Jaké prostředky jsou typické pro tento druh násilí?
Typické je zveřejňování nebo šíření intimních obrázků a videí bez souhlasu, šíření fám o sexuálním životě, posílání komentářů, obrázků či audiovizuálního materiálu se sexualizovaným obsahem. Agresor však může online prostor využívat i na uspokojování jeho sexuálních potřeb, tím že se obnažuje či vykonává jiné pornografické aktivity, přičemž oběti láká, aby se dívali či jinak zapojovali.

Na kterých místech se tento obsah šíří?
Nejběžnější místa, kde se takový obsah šíří jsou sociální média, jako Facebook, Instagram, snapchat či Tik Tok, aplikace pro textové zprávy na mobilních nebo tabletových zařízeních, platformy pro online chatování přes internet, včetně diskusních fór a chatovacích místností. Šířit se však mohou také prostřednictvím emailu nebo v prostředí online herních komunit.

Pokud bychom si měli představit nějaký příklad, jak daleko může zajít sexuální násilí prostřednictvím technologií?
Výborným zobrazením elektronického sexuálního násilí a kam až může zajít je český film V síti, kde nakonec

PR článek

Další články autora