- Komerční sdělení -aktualne

Jak chrání hudba děti před psychickými poruchami

Martin Harvan 28.11.2020 10:00 děti, tábor, školka, škola, hra, hraní, žáci, … Foto: Shutterstock
Muzikofiletika, která pomáhá dětem, se používá od roku 2006.
Lepší vztahy s jinými dětmi
Pojem muzikofiletika se skládá ze dvou slov, z řeckého „músicos“, což znamená hudební, hudba a „fil – filo“, což znamená milovat, mít v oblibě. V našem kulturním prostředí se častěji setkáváme s pojmem muzikoterapie, která však má terapeutický záměr . Jde tedy o podpůrnou, preventivní, edukační a umělecko – pedagogickou disciplínu. „Aplikují se v ní nové způsoby, které pomáhají rozvíjet znalosti o okolním světě, společnosti ao sobě samém. Napomáhá k předcházení psychických poruch a problémů v sociálních vztazích. Kromě tohoto preventivního záměru může podporovat v dítěti přirozený zájem o hudbu, „vysvětluje pro Pravdu Monika Adamčíková z agentury MTerapio.

Ovlivňuje paměť, pozornost a jemnou motoriku
Tato poměrně nová disciplína, která pomáhá dětem, se používá od roku 2006. Poprvé ho použili autorky z České republiky, Svatava Drlíčková a nezávisle na ní i Jana Weber ve své disertační práci. Termín muzikofiletika nahradil do té doby výraz prvky muzikoterapie. Na Slovensko se tak jako pojem zřejmě dostal díky článkem od českých autorů. Muzikofiletický přístup dokáže ovlivnit všestranný rozvoj schopností dítěte. Také pomocí tohoto přístupu můžeme rozvíjet tvořivost, pozornost, paměť, vnímání, jemnou a hrubou motoriku. „V rámci naší agentury pracujeme s dětmi za pomoci muzikofiletických aktivit, kde vše probíhá v uvolněné a zábavné atmosféře. Dbáme na to, aby se děti uměli projevit a nahlédnout do svého nitra, kde se snažíme o vyzvednutí jejich jedinečnosti a originality v pozitivním duchu. Každé setkání má svou strukturu a vždy vycházíme z potřeb skupiny nebo jednotlivce, „pokračuje Adamčíková.

Používají často lidové písně
Děti podle Alice Sňahničanovej ze zmiňované agentury reagují na muzikofiletiku pozitivně. „Často se setkáváme s tím, že rodiče neznají tento přístup. Snažíme se jim vysvětlit, že nejde jen o hudební edukaci, ale io prevenci, podporu, která pomáhá dětem zejména při zlepšení pozornosti, rozvíjení tvořivosti a podobně, „vysvětluje. Každé dítě je originální, má svůj styl a oblíbené hudební žánry, které upřednostňují v rámci jednotlivých sezení. „Preference hudebního stylu je častokrát ovlivněna i prostředím, ve kterém se nacházíme. V rámci zachování kulturního dědictví se při práci s dětmi snažíme využívat nejčastěji dětské lidové písničky. Samozřejmě využíváme i různé žánry, často jde o instrumentální hudbu nebo klasickou hudbu. Vždy dbáme na potřeby skupiny a také na preference žánrů každého jednotlivce, „uzavírá Sňahničanová.

PR článek

Další články autora