- Komerční sdělení -aktualne

Magie prvomájové noci

Magie prvomájové noci
Ve starém Římě byla tato noc zasvěcena Florence, bohyni všech květin. Z dávných časů se zachovalo na květnové dny množství rituálů a zvyků v různých částech světa. První květnový den Římané uctívali i Lary, strážců domácností a rodin. Na jejich oltáře se věšeli věnce, zapalovalo se kadidlo, členové rodin se věnovali jeden druhému. Květnový květ je šeřík, který si lidé nosili domů. Uvolňuje energii a spojuje domů s přírodou.

Beltane – Walpurgina noc
V tento čas (30. duben) se každoročně, podle staré keltské tradice, slaví svátek Beltane nebo Walpurgina noc. Walpurga je germánská bohyně a patronka čarodějnic. Byla bojovnicí proti temným silám, které vládly během období zimy.

Křesťanství z ní udělalo svatou Walpurgu (původně Valborgne), anglosaskou světici z 8. století. Oheň, symbol očisty a podpora astrálního božstva, tak pomyslně pomáhá zahubit zlo a nečisté síly, které panovaly během dlouhých zimních nocí.

Walpurgina nocWalpurgina noc je veselý svátek. Muži zapalují ohne a ženy kolem nich tančí a těší se. Zdobí sebe, ale i své obydlí zelenými větvičkami ze stromů a kapradí.

Noc byla plná kouzel a čarování. Nesměla chybět i svěcená voda, křída a sláma. Pro snoubenců a dvojice se následující měsíc květen stal symbolem volnosti, sexuální plodivé síly a milostných her. V tomto období se uzavíraly i manželství na tzv. „Zkušební dobu“, které pak trvaly jeden rok a jeden den. Když svazek nefungoval, tak se mohla dvojice bez problémů rozejít. Traduje se, že pokud zplodila dvojice během tohoto svátku potomka, byl vždy v životě šťastný a úspěšný. Z těchto dob nám zůstal ještě zvyk líbat milých pod třešní nebo jiným rozkvetlým stromem.

Původně, tedy před přijetím křesťanského kalendáře, se tento svátek slavil v noci prvního úplňku po jarní rovnodennosti. Později se však ustálil dnešní termín, který souvisí is částečným pokresťančením tohoto svátku. Jeho základem byla jarní oslava plodnosti a nástupu letního období. Člověk mohl tehdy od duchovních sil získat pomoc, ale mocnosti mu mohli i ublížit. Lidé proto museli chránit své sídla před nechtěnými útoky. Nocí proto neslo praskání bičem a před brány statků se vystrčili metly. Ohne zas měli moc očistit člověka od hrozby nákazy. Kdo prošel mezi dva hořící ohne, ten byl na následující rok očištěný od nemoci. Jiným zvykem bylo „upalování čarodějnice“. První květnové ohne měli zahnat i zlé síly, které způsobovaly neúrodu, přinášely krupobití, zda odebírali kravám mléko.

Ohne na pahrbcích
Vatra30. dubna se na kopcích při vesnicích celé Evropy rozhořely vatry a nastal večer čarodějnic.

Přes tento svátek je příroda na vrcholu svých sil. Energie, vibrace zesílí hlavně v noci. Lidé vzývají síly dobra, aby zmohutněly a porazili síly zla. Staré národy věřili, že v tuto noc se zmaterializovat bytosti, které lidé vytvořili svou představivostí. V tu noc, která kdysi patřila Velkým matkám – bohyním, si mohli přát, aby se projevily.

Ve středověku se věřilo, že je to noc setkávání bosoriek, které se natírali mastmi a rostlinnými výtažky, aby se dostali z tělesného vězení. Vše však muselo být bez soli, která neutralizuje účinek drog, symbolizuje nesmrtelnost a je prostředek proti silám zla.

S Walpurginou nocí se spojovaly i erotické obřady. Milostný akt na poli (ačkoli později jen v náznaku), měl přenést lidskou plodnost na roli. Podobné obřady známe z celé Evropy a vlastně z celého rolnického světa.

Ochrana
Mysl a lidí před století byla plná fantazie a personifikace a strachu z nepoznatelného. Nebyla zdegenerovaná výplody našich filmařů. Proto i jejich rady a myšlení je přizpůsobené jejich době.

Svůj domov ochráníte před magickými vlivy, které jsou 1. května zvlášť silné, pokud:
uděláte křížek z lískových větvičky v popelu krbu,
natrháte větvičky bezu a 3 x nimi obejděte dům a pak je připevníte zvenčí či do domu,
za žádných okolností na 1. květnový den nedarujte nikomu sůl či oheň, protože s ním darujete i své štěstí
hledání pokladů
Legendy říkají, že o půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, měli zlé síly moc škodit lidem, ale daly se i najít poklady. Aby se hledající před silami mohl bránit, musel mít u sebe květ z kapradí, svěcenou křídu a i další magické předměty.

Stavění Mayů na Slovensku
I zvyky na Slovensku se spojovaly s oslavou jara, plodnosti a životní síly. Vymětala se nečistota z chlévů a obydlí. Uklizené prostory se zdobily zelenými haluzemi, pokud možno pichlavými, zabraňujícími vstupu nečistých sil.

PR článek

Další články autora