- Komerční sdělení -aktualne

Svatojánská noc

Svatojánská noc
Předchozí období i obydlí a životní styl byly jednodušeji a blíží s přírodou a její energiemi i ročního obdobími. Ze zkušenosti lidí minulých století, které se vážou k 24. červnu, nyní známé jen útržky, i to jen tolik, kolik se nám vejde mezi čas strávený v zaměstnání, supermarketech, či na kultivovaných plovárna, kdyz kterým se dopravíme autem. Letní slunovrat býval 21. června, protože tehdy se Slunce dostává nad obratník Raka. Začínají se delší noci a kratší dny. Odnepaměti bylo toto období u nás provázené kultem Slunce a ohně. Představy o klesání z vrcholného bodu nebes vyjadřovalo Hořící kola, které lidé na vesnici spouštěli z hor.

Magično a letní slunovrat
V kalendáři je den Jana Křtitele. Narodil se 24. června. V noci na Jana se objevuje nejen dobrá, ale i špatná nečistá síla. V tento den se spojuj duchové ohně (kult Slunce) a vody. Lidé by neměli zapomenout zapálit svíčku a přečíst si modlitbu. Na oslavu živlu ohně Slouží vatry, které se kládou buď při řekách, nebe u lesa. O svatojánské noci se dá psát dlouho, protože je to o minulosti, která nám unikla, je to o životě a názorech, které si každý v té Konkrétní chvíli Próza, o čem snil a v čem jsi chtěl pomoci. Krásná síla přírody, prezentovaná v různorodosti bylinek, skal, minerálů, pestrobarevných luk, nebe zelených lesů, které lidstvo dostalo jako dar. Síla energií, zvaných bohové se jmenujeme podle Příslušné komunity, ve které žili. Jména mají různé, podle země, či lokality, ale jejich moc, kterou personifikovali, byla podobná.

Slunovrat
Na čem závisí každý jeden tvor na zemi, včetně člověka, je Slunce. Bez něj není života. Sledování jeho pohybu byla a je nejzákladnější škola života. Jeho dva nejzákladnější obraty se nazývají slunovraty. Cítili to i lidé z předchozích generací, či staletí. Slunovrat znamená návrat Slunce. V myslích lidí v dobách předkřesťanských období se zdálo přes Vánoce a na sv. Jana celá příroda rozjaření. Zimní slunovrat je před Štědrým večerem. Čas sv. Jana Křtitele je pravý opak vánočního času. Nastává ním letní slunovrat. Přesto, že nám začíná léto a čekáme hořké dny, Slunce vlastně už odchází a letní noci už nebudou tak dlouhé, jak byly do Jana. Tímto večerem se u starých Slovanu končilo jedno období. Na počest Slunce se peklo i speciální koláče. I jejich bohyně Lada Ztracené svou moc, kterou po ní přebírá Slunce. Proto Hledači léčivých a kouzelných bylin a koření za úsvitu sbírali poslední síly, nebyla i jejich bohem léta síly končilo.

Úcta a pocta duchům přírody
Lidský strach o svůj život podnítil i oběti a vzdání úcty duchům vzduchu, země i vody. Dodnes se traduje, že právě v tomto období si tito duchové berou své každoroční oběti.

slunovrat
duchové vzduchu
Jsou to hlavně víly. Jejich možnost vznášela se jim záviděli, nebyla v tom je skrytě pojetí negace zemské přitažlivosti a ovládání vzdušného prostoru, Což je člověku odepření. V slovanských pověstech je hlavní pán bůh Slunce, pán Měsíce a pan Vetropán, chilli vítr, který znají všechny země Země. Ti mele na Jana, ve vlahém voňavém vzduchu, nejsilnější moc a jakoby dovolili i lidem tehdy překročí hranici, vystoupil z omezení prostoru a začít létat. Na jejich počest i obranu se za dveře domů i hospodářských budov zastrkovali kytice z posvátných bylin.

vodní duchové
Patří sem hlavně vodníci a Rusalky. Nemel by se v tuto noc rušit koupání, protože by si mohli Vzít lidské oběti. V prastarých bájích jsou právě Rusalky duše utopených. V některých lokalitách se naopak právě tehdy koupávali, dokonce i along, aby smyli své hříchy, ale to je už podle mě až v době po příchodu misionářů a jejich filozofie strachu z hříchu.

duchové země
Jsou to permoníci, trpaslíci, obři a skřítci. V tomto čase jakoby zpřístupnili své skryté poklady a množit lidé je šli hledat. Nasměroval je květ kapradí, který se nesmí trhat holým rukama. Poklady však vypadaly jako uhlí a ty, co vypadaly jako drahé kameny a POkud si je chamtivec nabral příliš, se do rána proměnily na skály. Svatojánské mušky, zářící v této noci byly posvátné. Spolu s berušky, chilli pánbožkovými kravičkami představovalo posly bohů a sudiček, které měly nyní Největší sílu.

věštby
V tomto čase má magie větší sílu a takové věštby jsou přesnější.

Svatojánská noc jak ji známé
V minulosti se svatojánské noci připisovány zázračná moc. Svobodní mládenci přeskakovaly Hořící vatry na znak mužnosti a aby se zalíbily vyvolené. Svobodné dívky vili věnce mládencem, tančili a zpívali kolem vatry. Jedli pouze skromné, pili hodně vody a rozjímali o svém životě. Lidé se duchovně očistili a Hazel všechny NEGATIVNÍ myšlenky do ohně.

PR článek

Další články autora