- Komerční sdělení -aktualne

Přepište svůj osud

Přepište svůj osud
Co je duševní smlouva?
Vaše duševní smlouva byla uzavřena dříve, než jste vstoupili do tohoto života. Váš duchovní průvodce vás vyzval, abyste si vybrali z množství životních lekcí, které byste se chtěli naučit ve svém dalším životě – lekce, které jste nebyli schopni zvládnout ve svém předchozím životě. Lekce, které jste si vybrali, tvoří vaši duševní smlouvu.

Pokud se vám zdá, že se setkáváte se stejným typem problémů bez ohledu na to, co děláte, mohlo by to být výsledkem vašich duchovních pokusů o splnění vaší duševní smlouvy. Pravděpodobně si nejste vědomi těchto vzorců nebo důvodů, proč existují a proto může být konzultace s věštcem obzvlášť užitečná.

Změna vaší duševní smlouvy
To krásné na duševní smlouvě je, že ji dokážete změnit pomocí psychiky. Může se přepsat tak, aby vás vedla k novým životním lekcím a zkušenostem, které pro váš život vytvoří novou hodnotu, namísto toho, aby se vás snažila naučit věcem, které už máte zvládnuté.

Když jste si vybírali body vaší duševní smlouvy, neměli jste jak zjistit, kolik vám bude trvat, než se danou lekci naučíte. Možná jste svou smlouvu splnili už před lety, ale proto, že jste neměli psychické zaměření na změnu této smlouvy, skončíte znovu a znovu ve slepé uličce.

Trénovaná psychika vám však může pomoci přepsat duševní smlouvu takovým způsobem, že tyto frustrující vzorce budou navždy prolomeny. Váš život se může kompletně změnit, pokud upravíte a obnovíte svůj pohled na svět.

Uvedeme si příklad. Než jste se znovu vrátili na Zem, rozhodli jste se naučit trpělivosti, protože jste v minulosti měli problémy právě s ní. Jak váš život plyne, vaše trpělivost se bude stále dokola testovat, protože je to cesta, kterou jste si vybrali. Možná jste neočekávali, že se trpělivosti naučíte dříve než ve vašich zlatých letech. No řekněme však, že jste překročili své vlastní očekávání a zvládli jste to mnohem dříve. I když je to úžasný úspěch, smlouva, se kterou jste souhlasili, je stále v platnosti. Takže i když jste zvládli svou životní lekci, kterou jste se zavázali učit, budete se i nadále setkávat se situacemi testujícími vaši trpělivost, čímž vám ztíží život více než je nutné.

Tyto vzorce pravděpodobně přetrvají, dokud se neporadíte s vyškoleným hadačům, který je kvalifikovaný na to, aby vám pomohl přepsat vaši smlouvu a zvolit si nové, mnohem hodnotnější a uspokojující snahy, které byste měli následovat.

Aura
Dalším dobrým příkladem by mohla být situace, kdy byste se rozhodli zažít zlomení srdce, protože v minulosti jste byli vždy vy tím, kdo lámal srdce jiným. Možná jste se chtěli této lekci přiučit, abyste se naučili pokoře a staly se soucitnější k ostatním lidem. No teď jste už tolikrát měli zlomené srdce, že to už nedokážete unést znovu.

Máte tedy dvě možnosti: můžete utíkat před láskou do konce svého života, nebo se můžete zavázat, že využijete to, co jste se naučili, abyste rostly a pomáhali jiným. V tomto procesu lze použít moudrost profesionální věštkyně, která vás může nasměrovat k novému, mnohem méně mučivé cíli. Vaše psychika bude schopná reflektovat, zda jste se skutečně naučili lekci, kterou jste si vybrali. Pokud ano, může vás vést uspokojivějším směrem.

Moudrost, kterou vaše duše získala v minulosti, byla vytvořena tak, aby vás vedla při vašich současných úkolech. Toto rozhodnutí jste udělali s důvěrou a vhledem, což znamená, že o osudu, který sledujete, máte informace. Jednou z nejúžasnějších věcí na tom být člověkem je, že máme svobodnou vůli. Máme svobodnou vůli změnit pruh na dálnici, když si uvědomíme, že ten, ve kterém jdeme, je zablokován. Máme svobodnou vůli změnit své zaměstnání, když si začneme uvědomovat, že nejsme spokojeni. To však neznamená, že nás původní výběr byl špatný či nesprávný. Znamená to prostě, že jak jsme získali více informací díky zkušenostem, naše potřeby a touhy se změnily.

Stejné zásady platí i při přepisování duševních smluv. V době, kdy jsme uzavřeli smlouvu, byly naše rozhodnutí ty nejlepší, jaké jsme mohli udělat. Ale jak jsme postupovali životem a stále více jsme prožívali to, co nám život nabízí, naše potřeby se začaly měnit. Jelikož se naše nálada, mysl a duše vyvíjejí, musíme najít nové způsoby, jak růst.

Konzultace s věštcem
Snažíte si najít lásku, vymanit se z problému, nebo přestat opakovat stejné staré únavné vzorce, které řídily váš život?

Konzultace s hadačům, která vám pomůže zjistit, které části vaší duševní smlouvy je třeba přepsat, může být prvním krokem při poháněni vašeho života zcela novým a lepším směrem.

PR článek

Další články autora